Έναρξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 01/11/2021 έως 30/04/2022. Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών ΠΑ του τρέχοντος εξαμήνου, Χειμερινό Εξάμηνο 2021 -2022, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ΓΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ. Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις 13/09/2021 και ολοκληρώνεται στις 26/09/2021.  Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης. ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Ο φοιτητής εόσον επιλεχθεί μέσω του προγράμματος, οφείλει να προσκομίσει υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:  «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/ «ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα) «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη «ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη «ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Διευκρινίζεται ότι, εφόσον εφαρμοστούν τα κριτήρια επιλογής φοιτητών ΠΑ, θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Τις ενστάσεις τις εξετάζει η ορισμένη από τη Συνέλευση του Τμήματος Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του...

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών» (APP21876), του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών» (APP21876), του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ...

ΕΝΑΡΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές  της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ ότι ξεκίνησε η παροχή Σίτισης από 1 Σεπτεμβρίου 2021 για τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης ακαδ.έτους 2020/21 . Η διανομή εξακολουθεί να γίνεται, λόγω COVID, με πακέτo,  στα δύο εστιατόρια που λειτουργούν : 1. Φοιτητικό Εστιατόριο, στο χώρο της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. 2. Εστιατόριο στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδός Δαναϊδών 7, περιοχή Βαρδάρη. Από το Γραφείο Σίτισης Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας...

Aνακοίνωση Πρακτικής Άσκησης Τεχνικό γραφείο Κανδαράκης Χαρίδημος

Τεχνικό γραφείο στα Διαβατά Θεσσαλονίκης ζητάει μηχανικό για πρακτική άσκηση. Αντικείμενο του γραφείου είναι αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες, στατικές μελέτες και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση...

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Μέθοδοι για την ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Κτιριακών Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος» ΦΕΚ 1678 Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών:06/9/2021 Ημερομηνία Λήξης...

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ( Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ )

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ( Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Ι ΣΤΙΣ 8-9-21 ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΙ ΣΤΙΣ 7-9-21 ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ MAIL ΜΟΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 8-9-21 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ MAIL ΜΟΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 8-9-21 Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ....

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις-Μητσούδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΟΧΗ! Α. Μηχανικοί Περιβάλλοντος Προφορικές εξετάσεις μέσω ΖΟΟΜ σε ομάδες προσέλευσης ως εξής:   Μάθημα ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου Από Α ως και Θ ώρα 18.00-19.00 Από Κ ως και Λ ώρα 19.00-20.00 Από Μ ως και Π ώρα 20.00-21.00 Από Σ ως και Χ ώρα 21.00-22.00 Μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου Από Α ως και Κ ώρα 12.00-13.00 Από Μ ως και Σ ώρα 13.00-14.00 Από Τ ως και Χ ώρα 14.00-15.00 Μάθημα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου Από Α ως και Λ ώρα 12.00-13.00 Από Μ ως και Χ ώρα 13.00-14.00 Β. Πολιτικοί Μηχανικοί  Προφορικές εξετάσεις μέσω ΖΟΟΜ σε ομάδες προσέλευσης ως εξής: Μάθημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ, Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου Από Α ως και Κ ώρα 14.00-15.00 Από Λ ως και Π ώρα 15.00-16.00 Από Ρ ως και Χ ώρα...