Ανακοίνωση Στατική ΙΙ (Θ+Ε)

Το Σάββατο 28/11 και ώρες 10.00-14.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Στατική ΙΙ (Θ+Ε)» μέσω της πλατφόρμας Ζoom και τα ID του μαθήματος όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Η διδάσκουσα, Στέλλα...

Ανακοίνωση Σήραγγες (Θ+Ε)

Το Σάββατο 21/11 και ώρες 10.00-14.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Σήραγγες (Θ+Ε)» μέσω της πλατφόρμας Ζoom και τα ID του μαθήματος όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Η διδάσκουσα, Σταυρούλα...

Κωδικός για τον Εύδοξο

Όσοι φοιτητές δεν άλλαξαν των κωδικό Β τους τελευταίους 12 μήνες, θα χρειαστεί να συνδεθούν πρώτα στο https://mypassword.the.ihu.gr/ με τους παλιούς τους κωδικούς και να προβούν σε αλλαγή κωδικών προτού προσπαθήσουν να συνδεθούν στον Εύδοξο για ακαδημαϊκά συγγράμματα. — Nikolaidis Polihronis NOC, Sindos Campus International Hellenic University +30 2310...

Πρακτική Άσκηση φοιτητών μέσω Τηλεργασίας

Εφόσον οι φορείς απασχόλησης δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές για τηλεργασία για όλη τη διάρκεια περιορισμού των μετακινήσεων (7 έως 30/11/2020), οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/2020, δυο υπεύθυνες δηλώσεις. Η πρώτη ΥΔ είναι του εργοδότη ότι για το διάστημα αυτό θα απασχολεί το φοιτητή του με τηλεργασία και η δεύτερη θα είναι του φοιτητή που θα δηλώνει ότι αποδέχεται την...

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020-21

H  ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ακαδ.έτος 2020/21 θα είναι ανοικτή από τις 9/11/2020 μέχρι τις 13/12/2020. Οδηγίες για τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας της κεντρικής ιστοσελίδας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ihu.gr. Οι παλαιοί φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση αφού ολοκληρωθεί η ανανέωση της εγγραφής τους». Οι κάρτες των παλαιών φοιτητών ισχύουν μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2020. Υπενθυμίζουμε ότι λειτουργούν δύο φοιτητικά Εστιατόρια, το ένα μέσα στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, το δεύτερο στη διεύθυνση: Aγίου Σεραφείμ 4 Περιοχή Μπότσαρη. Η διανομή γίνεται με πακέτο». Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας Μαρία...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ

Έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες δυσκολία πρόσβασης από πολλούς φοιτητές στον Εύδοξο καθώς έχουν ξεχάσει τους κωδικούς τους ή δεν διαλέγουν την επιλογή του IHU – ΣΙΝΔΟΣ με αποτέλεσμα να τους κλειδώνει το σύστημα. Επειδή ο όγκος είναι πολύ μεγάλος και δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην επίλυση του προβλήματος, παρακαλώ να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία. Οι φοιτητές που έχουν κλειδωθεί να ανοίγουν ticket στο https://helpdesk.the.ihu.gr στην κατηγορία default και να δηλώνουν ότι έχουν κλειδωθεί, αλλά και να μας δηλώνουν τον κωδικό που θέλουν. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 ψηφία και να είναι συνδυασμός λατινικών γραμμάτων και αριθμών, όχι συνεχόμενων και όχι άνω των δύο επαναλαμβανόμενων. NOC, Sindos Campus International Hellenic University...