Ανακοίνωση Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι — Εργαστήριο

Όσοι από τους παλαιοτέρους δικαιούνται να συμμετέχουν στην εμβόλιμη εξέταση του Εργαστηρίου, παρακαλώ να παραδώσουν τις απαιτούμενες εργασίες είτε την Τετάρτη 19-6-2019 ώρα 14:00 κατά την εξέταση του μαθήματος Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ, είτε την Παρασκευή 21-6-2019 ώρα 08:00 κατά την εξέταση του μαθήματος Μεταλλικές Κατασκευές. Ο διδάσκων Ηλίας...

Ανακοίνωση «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων»

Το μάθημα επιλογής «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων» δεν θα διδαχθεί και δεν θα δοθεί κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο. Παρακαλούνται οι φοιτητές όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος για να δηλώσουν άλλο μάθημα...

Ανακοίνωση ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στο μάθημα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  που θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 είναι απαραίτητη η παρουσία των φοιτητών τόσο της Θεωρίας όσο και του Εργαστηρίου από ώρα 4 μμ. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Η Διδάσκουσα Δρ Μαρία...