Πρακτική Άσκηση φοιτητών μέσω Τηλεργασίας

Εφόσον οι φορείς απασχόλησης δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές για τηλεργασία για όλη τη διάρκεια περιορισμού των μετακινήσεων (7 έως 30/11/2020), οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/2020, δυο υπεύθυνες δηλώσεις. Η πρώτη ΥΔ είναι του εργοδότη ότι για το διάστημα αυτό θα απασχολεί το φοιτητή του με τηλεργασία και η δεύτερη θα είναι του φοιτητή που θα δηλώνει ότι αποδέχεται την...

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με διακοπή ακύρωση της ΠΑ ΕΕ2020 & ΧΕ2020-2021

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν, σας στέλνουμε ενημερωτικό e-mail σχετικά με τις πιο συχνές περιπτώσεις που συναντάμε για την διακοπή/ ακύρωση της ΠΑ. 1η Περίπτωση: Αναστολή εργασιών του Φορέα Απασχόλησης Δικαιολογητικά: Δεν  χρειάζονται κάποια δικαιολογητικά/ έντυπα Επισημαίνουμε ότι εφόσον έχει ήδη γίνει η αναγγελία πρόσληψης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ο φορέας απασχόλησης δε χρειάζεται να υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 διακοπής. Ενέργειες: Να αποσταλεί e-mail από το Φορέα Απασχόλησης στο γραφείο ΠΑ (praktiki.espa@teithe.gr) και στον Επιστημονικά Υπεύθυνο που να αναφέρει ότι ο ΦΑ είναι σε αναστολή εργασιών και για το λόγο αυτόν ο φοιτητής (ονοματεπώνυμο) δεν θα ξεκινήσει ΠΑ. Μετά τη λήξη της αναστολής  θα ενημερωθεί ο φορέας απασχόλησης από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή. 2η Περίπτωση: Διακοπή Πρακτικής άσκησης. Δικαιολογητικά: Βεβαίωση μερικής απασχόλησης μέχρι και την ημερομηνία διακοπής. (Επισυνάπτεται πρότυπο της βεβαίωσης) Βεβαίωση ενσήμων από τον εργοδότη για το χρονικό διάστημα που ο φοιτητής πραγματοποίηση την ΠΑ Έντυπο Ε3.5 λήξης ΠΑ με ημερομηνία λήξης την τελευταία εργάσιμη μέρα. Υπεύθυνη Δήλωση από το φοιτητή που να αναφέρει το χρονικό διάστημα στο οποίο ο φοιτητής πραγματοποίησε την πρακτική του και το λόγο διακοπής αυτής. Για παράδειγμα «για λόγους υγείας», «προσωπικούς λόγους» ή «για COVID-19». Σε περίπτωση covid-19 ή «λόγω υγείας», ο φοιτητής πρέπει να επισυνάψει το test ανίχνευσης του ιού ή βεβαίωση γιατρού. Βεβαίωση Εργοδότη για μερικής περαίωσης ΠΑ_ΔΙΠΑΕ...

Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης εντός του ΔΙΠΑΕ στο εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Όποιος φοιτητής δεν πληρεί τις προϋποθεσεις πρακτικής άσκησης (14/18 μαθήματα των εξαμήνων Ε’, Στ’, Ζ’ και 2/3 των συνολικών), αλλά ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σίνδου στο Εργαστήριο Ή/Υ, να επικοινωνήσει άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής του τμήματος. Τηλ επικοινωνίας: 2310 013...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Την Τρίτη 29/9/2020 στις 11:30 και την Παρασκευή 2/10/2020 στις 11:30 η συντονίστηρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Επίκουρος καθηγήτρια, Φανή Αντωνίου, θα είναι διαθέσιμη για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (και Πολιτκών Μηχανικών Τ.Ε.) σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+. Οι συναντήσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας zoom με χρήση των meeting id των μαθημάτων “Περιβαλλοντικής Τεχνικής Νομοθεσίας” και “Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ι”...

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών εντός της Πανεπιστημιούπολης ΔΙΠΑΕ

Ανακοινώνεται ότι υπάρχουν τρείς (3) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών εντός της Πανεπιστημιούπολης ΔΙΠΑΕ στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στα εργαστήρια: Υδραυλικής Οπλισμένου Σκυροδέματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις πρακτικής θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (τηλ. 2310-013432) για να δηλώσουν την προτίμησή τους και να ενημερωθούν για τις θέσεις.   Από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του...

Τοποθέτηση φοιτητών Πρακτικής Άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 01/11/2020 έως 30/04/2021. Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών ΠΑ του τρέχοντος εξαμήνου, Χειμερινό Εξάμηνο 2020 -2021, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ΓΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ. Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις 22/09/2020 και ολοκληρώνεται στις 04 10/2020. Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης. ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Ο φοιτητής οφείλει αρχικά να προσκομίσει, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ, υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:    «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/ «ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα) «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη «ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη «ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Σημειώνουμε, ότι για το Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη θέση με αμοιβή...