Ανακοίνωση Στατική ΙΙ (Θ+Ε)

Το Σάββατο 28/11 και ώρες 10.00-14.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Στατική ΙΙ (Θ+Ε)» μέσω της πλατφόρμας Ζoom και τα ID του μαθήματος όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Η διδάσκουσα, Στέλλα...

Ανακοίνωση Σήραγγες (Θ+Ε)

Το Σάββατο 21/11 και ώρες 10.00-14.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Σήραγγες (Θ+Ε)» μέσω της πλατφόρμας Ζoom και τα ID του μαθήματος όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Η διδάσκουσα, Σταυρούλα...

Ανακοίνωση Συντήρηση και Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων (Θ+Ε)

Το μάθημα «Συντήρηση και Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων (Θ+Ε)» στις 26/10 δε θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τρίτη 27/10 και ώρα 17.00-21.00 μέσω της πλατφόρμας Ζoom και τα ID του μαθήματος όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Η διδάσκουσα Σωτηρία...

Ανακοίνωση Μεταλλικές Κατασκευές

Το μάθημα Μεταλλικές Κατασκευές του Ζ εξαμήνου από την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιείται στις 15.00-17.00 η Θεωρία και στις 17.00-19.00 το Εργαστήριο στα αντίστοιχα meeting IDs που ισχύουν ήδη.   Γ....

Ανακοίνωση Μαθήματος «Γεωτεχνικά Έργα»

Tα μαθήματα «Γεωτεχνικά Έργα -Θ» και «Γεωτεχνικά Έργα -Ε» από Πέμπτη 15/10 και έπειτα θα πραγματοποιούνται κανονικά μέσω της πλατφόρμας του Zoom. Η διδάσκουσα Φωτοπούλου...

Ανακοίνωση Μαθήματος «Σήραγγες»

Tα μαθήματα «Σήραγγες-Θ» και «Σήραγγες -Ε» από Τρίτη 13/10 και έπειτα θα πραγματοποιούνται κανονικά μέσω της πλατφόρμας του Zoom. Η διδάσκουσα Φωτοπούλου...