ΚΑΡΤΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2018/19 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές δικαιούχοι σίτισης για το ακαδ.έτος 2018/19 να προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης του ΑΤΕΙΘ το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2019 να παραλάβουν τις νέες κάρτες σίτισης ή να ανανεώσουν τις παλαιές.  Μετά τη παρέλευση αυτής της προθεσμίας οι φοιτητές θα χάσουν το δικαίωμα για σίτιση και θα δοθεί σε αυτούς που βρίσκονται σε λίστα αναμονής.   Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας Μαρία...

Δωρεςάν σίτιση για φοιτητές από μετεγγραφή

Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο ΑΤΕΙ από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ για το ακαδ.έτος 2018/19 και ενδιαφέρονται για δωρεάν σίτιση, θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης του ΑΤΕΙΘ ώρες 10.00-12.00 από την Δευτέρα 10/12/2018 έως Παρασκευή 21/12/2018 να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως συνημμένα). Επειδή ο αριθμός είναι περιορισμένος θα δοθεί προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες.»     Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας   Μαρία...

Ανακοίνωση παραλαβής νέων καρτών σίτισης

«Παρακαλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται Κάρτα Σίτισης για το 2018/19 να προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης του ΑΤΕΙΘ κατά τις ώρες 9.00 – 14.00 πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, για να παραλάβουν τις ΝΕΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ακαδ.έτους 2018/19 έχοντας μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα και μία (1) φωτογραφία για ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ, έχοντας το χάρτινο καρτελάκι».   Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας   Μαρία...

Ανακοίνωση Στατική ΙΙ

Το εργαστήριο Στατικής ΙΙ στις 3/12 δε θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Η διδάσκουσα Όλγα...