Έναρξη διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr//files/Dianomi_Earinou_2018-19.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου...

Ανακοίνωση γραμματείας σχετικά με την έναρξη μαθημάτων

Τα παρακάτω μαθήματα θα ξεκινήσουν να διδάσκονται από 10-15 Απριλίου 2019. «Οδοποιία Ι» Θ «Οδοποιία Ι» Ε «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων» Θ «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων» Ε «Τεχνική Γεωλογία» Ε «Δομικά Υλικά» Ε «Θεμελιώσεις» Ε   Από την γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών...

Ανακοίνωση Συγκοινωνιακή Τεχνική

Το μάθημα της κ. Μισοκεφάλου Συγκοινωνιακή Τεχνική την Παρασκευή 08.03.2019 θα ξεκινήσει αντί της προγραμματισμένης ώρας 08.00 στις 09.00   Από την γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών...

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

           Oι φοιτητές που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για χορήγηση ΚΑΡΤΑΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ για το ακαδ.έτος 2018/19 ή ανανέωση της παλαιάς και έχουν αύξοντα αριθμό από  3.098 μέχρι 3.292  να προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης από 5/3/2019 1. Να παραλάβουν τις Κάρτες  Σίτισης φέρνοντας μία φωτογραφία 2. Οι παλαιοί να φέρουν το χάρτινο καρτελάκι για ανανέωση Ονομαστική καταστάση δικαιούχων είναι αναρτημένη στο γραφείο Σίτισης.   Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας Μαρία...

Προγράμματα ειδίκευσης στην διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας

Firman alianza estratégica para la difusión global de la Lengua Española  CURSOS INTERNACIONALES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (ESPAÑA) La universidad más antigua de España, y una de las cuatro más antiguas del mundo, firmó una alianza estratégica para impulsar la formación del español a nivel global. Salamanca, España. 28 de Febrero de 2019. La Universidad de Salamanca, conocida como la “Universidad del Español”, anunció hoy la firma de un acuerdo de colaboración con doinGlobal, para capacitar y certificar a quienes lideran los procesos de formación del español como lengua extranjera. Con más de 500 millones de parlantes nativos, y 600 – si sumamos a quienes los estudian como lengua extranjera –, el Español se ha convertido en la actualidad en el idioma de mayor crecimiento a nivel mundial, principalmente en países como USA, Brasil y China. Con una historia que supera los 90 años, los Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca siguen creciendo con ambiciosos proyectos que refuerzan la presencia de la institución en el exterior. Los datos corroboran estas afirmaciones, con más de 8.000 alumnos al año, de 90 nacionalidades distintas, desde China a Estados Unidos, pasando por Gabón o Nueva Zelanda. José Miguel Sánchez Llorente, director de Cursos Internacionales, reconoce: “La clave del éxito ha sido diversificar las líneas de negocio, manteniendo los cursos de español,  pero  además, creando un equipo de I+D+I que diseña materiales para universidades y empresas, a lo que se agrega la certificación DELE, los diplomas que el Instituto Cervantes concede en  todo  el mundo”. “En el ámbito de las certificaciones somos la marca del español para todo el mundo, no sólo para...