Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα μας έχει μακρά πορεία στο χώρο της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας, έχει προσφέρει σημαντική τεχνολογική εκπαίδευση στους φοιτητές που πραγματοποίησαν τις σπουδές τους σε αυτό.

Πρόσφατα, απέκτησε τον νέο του τίτλο, μετά την δημοσίευση του Π. Δ. 82/2013, ΦΕΚ 123 τ. Α΄ /3-6-2013, το οποίο επέφερε αλλαγές στην ακαδημαϊκή του οργάνωση με την εισαγωγή των παρακάτω δυο κατευθύνσεων σπουδών προχωρημένου εξαμήνου:

α) Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε.

β) Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο του Τμήματος υποστηρίζει όλα εκείνα τα Τεχνικά Έργα, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, όπως λ.χ.:

• τεχνικά (κτίρια, γέφυρες κ.ά.)

• συγκοινωνιακά (οδοί, σιδηροδρομικές γραμμές, αεροδρόμια κ.ά.)

• υδραυλικά (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί κ.ά.)

• λιμενικά (λιμάνια, κατασκευές στη θάλασσα )

• γεωτεχνικά (σήραγγες, υπόγεια έργα, επιφανειακές εκσκαφές)

• περιβαλλοντικού σχεδιασμού και προστασίας του περιβάλλοντος

• πρόληψης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις κατασκευές

Όλα τα παραπάνω Τεχνικά Έργα, είτε στον τομέα της μελέτης, είτε στον τομέα της κατασκευής, αποτελούν σημαντικότατο αντικείμενο απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματός μας.

Απόφοιτοι του Τμήματός μας, στελεχώνουν ήδη μεγάλες τεχνικές εταιρίες, κατέχουν σημαντικές θέσεις σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και διευθύνουν με επιτυχία τις ατομικές τεχνικές επιχειρήσεις τους. Αρκετοί συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του εσωτερικού ή του εξωτερικού και ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα.

Οι συνάδελφοί μου κι εγώ σας ευχόμαστε καλή πρόοδο, υγεία και καλή επιτυχία στις σπουδές σας.

Ο πρόεδρος του Τμήματος
Κων/νος Βακαλφώτης
Επ. Καθηγητής