Ορκομωσία τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00πμ.

ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 10:00πμ.