Ανακοίνωση Οπλισμένου Ι και ΙΙ

Τα μαθήματα του Οπλισμένου Ι και ΙΙ της Τρίτης 4-12-18 αναβάλλονται λόγω ασθενείας.
Ο διδάσκων
Ηλίας Παπαδόπουλος