Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε

Γραφείο Τεχνικών Μελετών

Γ. Κρανιδιώτη 2, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλ:+30 2310869669

Email: vmeco@yahoo.gr