Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης Σαμαράς & συνεργάτες

Ζητούνται δύο (2) φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. για πρακτική άσκηση στην «ΣΑΜΑΡΑΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ –  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ».  Το αντικείμενο της εταιρείας αφορά την μελέτη, την επίβλεψη και αδειοδότηση σύνθετων τεχνικών έργων.
ΣΑΜΑΡΑΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. –  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.
26ης Οκτωβρίου 43,  Limani Center
Τηλ. Επικοινωνίας: 6936552110