ΚΑΡΤΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2018/19 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές δικαιούχοι σίτισης για το ακαδ.έτος 2018/19 να προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης του ΑΤΕΙΘ το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2019

να παραλάβουν τις νέες κάρτες σίτισης ή να ανανεώσουν τις παλαιές.  Μετά τη παρέλευση αυτής της προθεσμίας οι φοιτητές θα χάσουν το δικαίωμα για σίτιση και

θα δοθεί σε αυτούς που βρίσκονται σε λίστα αναμονής.

 

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα