Παρουσίαση εργασιών στο μάθημα Ασφάλεια Εργασίας

Ανακοινώνεται ότι οι παρουσιάσεις των θεμάτων της ασφάλειας εργασίας θα γίνουν την Παρασκευή 25-1-2019 με την εξής σειρά:

Τμήμα Ε1: 08:30 π.μ. έως 11:00 μ.μ.
Τμήμα Ε2 : 11:30 μ.μ έως 14:00 μ.μ.
Τμήμα Ε3 : 14:30 μ.μ έως 16:30 μ.μ.

Η παρουσία-συμμετοχή των φοιτητών στην παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη.

Ο διδάσκων

Σωκράτης Μεντεκίδης