ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

«Οι φοιτητές που προέρχονται από μετεγγραφή και έκαναν αίτηση για να σιτίζονται, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα σύμφωνα με την  Ονομαστική Κατάσταση που έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Γραφείου Σίτισης.

Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή όλων των φοιτητών που προέρχονται από μετεγγραφή, θα ακολουθήσει νέα πλήρης κατάσταση σιτιζομένων φοιτητών από μετεγγραφή για το ακαδ. έτος 2018/19  μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου 2019.»

 

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρ