«Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ – Εργαστήριο»

H εξέταση του μαθήματος «Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ – Εργαστήριο» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17.00.

 

Γ. Καλογερόπουλος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός