Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους έως τη Δευτέρα 4-3-2019.

 

Από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης (τηλ.2310-013432)