ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

           Oι φοιτητές που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για χορήγηση ΚΑΡΤΑΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ για το ακαδ.έτος 2018/19 ή ανανέωση της παλαιάς

και έχουν αύξοντα αριθμό από  3.098 μέχρι 3.292  να προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης από 5/3/2019

1. Να παραλάβουν τις Κάρτες  Σίτισης φέρνοντας μία φωτογραφία

2. Οι παλαιοί να φέρουν το χάρτινο καρτελάκι για ανανέωση

Ονομαστική καταστάση δικαιούχων είναι αναρτημένη στο γραφείο Σίτισης.

 

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα