Ανακοίνωση Συγκοινωνιακή Τεχνική

Το μάθημα της κ. Μισοκεφάλου Συγκοινωνιακή Τεχνική την Παρασκευή 08.03.2019 θα ξεκινήσει αντί της προγραμματισμένης ώρας 08.00 στις 09.00

 

Από την γραμματεία

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.