Ανακοίνωση γραμματείας σχετικά με την έναρξη μαθημάτων

Τα παρακάτω μαθήματα θα ξεκινήσουν να διδάσκονται από 10-15 Απριλίου 2019.

  1. «Οδοποιία Ι» Θ
  2. «Οδοποιία Ι» Ε
  3. «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων» Θ
  4. «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων» Ε
  5. «Τεχνική Γεωλογία» Ε
  6. «Δομικά Υλικά» Ε
  7. «Θεμελιώσεις» Ε

 

Από την γραμματεία

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.