Επιλογή φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για να κάνουν την πρακτική τους μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή

          Πατρώνυμο Αρ. Μητρώου Φοιτητή
1. METAJ XHONINA              ILIRJAN         2014/0070
2. Ιορδανίδου Μαλαματή             Γεώργιος         2014/0080
3. Κωνσταντινίδης    Θεμιστοκλής             Απόστολος         2014/0083
4. Τσιορέλα Μαρία             Νέστωρ         2013/0130