Διορθωτικές δηλώσεις των μαθήματων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Oι διορθωτικές δηλώσεις   μαθήματων του τμήματος   θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη   14-3-2019 έως την Κυριακή 17-3-2019.