Ανακοίνωση Συγκοινωνιακής Τεχνικής

Ανακοίνωση
στο μάθημα της Συγκοινωνιακής Τεχνικής που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 15/9 η παρουσία των φοιτητών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να οριστούν οι εργασίες εξαμήνου.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Δρ. Ελένη Μισοκεφάλου

Πολιτικός Μηχανικός 
MSc. Σχεδιασμός Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών
tel.: +30 6977505510