Ανακοίνωση ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στο μάθημα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  που θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 είναι απαραίτητη η παρουσία των φοιτητών τόσο της Θεωρίας όσο και του Εργαστηρίου από ώρα 4 μμ.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Η Διδάσκουσα

Δρ Μαρία Παπαδοπούλου