Ανακοίνωση για τη Χρήση Κινητών Τηλεφώνων στις Εξετάσεις

Ανακοίνωση για τη Χρήση Κινητών Τηλεφώνων στις Εξετάσεις

 

Τα Κινητά Τηλέφωνα δεν επιτρέπονται στην αίθουσα των εξετάσεων. Σε περίπτωση που ο φοιτητής το φέρει μαζί του, θα το αφήνει στο έδρανο του Καθηγητή τοποθετώντας το επάνω σε χαρτάκι με το ονοματεπώνυμό του και θα το παραλαμβάνει μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του.

 

Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος