Ανακοίνωση για τα μαθήματα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (παλαιοί), ΔΕΠοΜ (παλαιοί) Εξεταστική Ιαν-Φεβ 2020,

Ανακοίνωση για τα μαθήματα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (παλαιοί), ΔΕΠοΜ (παλαιοί)

Εξεταστική Ιαν-Φεβ 2020,

 

Για τα μαθήματα:

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (παλαιοί) και
  • Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού – ΔΕΠοΜ (παλαιοί)

τα επιμέρους αποτελέσματα των μαθημάτων θα βρίσκονται συγκεντρωμένα στην πλατφόρμα moodle της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ και για τα τρία αυτά μαθήματα.

Εκεί θα συγκεντρωθούν όλοι οι επιμέρους βαθμοί για κάθε τμήμα των παραπάνω μαθημάτων (Θεωρία, Εργαστήριο, Εργασία-Θέμα κλπ). Αν κάποιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς (σε αυτό ή σε προηγούμενο εξάμηνο) τμήμα των παραπάνω μαθημάτων και δεν εμφανίζεται ο βαθμός του στην αντίστοιχη κατάσταση του μαθήματος, να ενημερώσει με e-mail τον διδάσκοντα, ώστε να ελεγχθεί.

Περισσότερα στοιχεία και ανακοινώσεις: στο moodle της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ

 

O διδάσκων