ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προφορικές Εξετάσεις

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Οι προφορικές εξετάσεις -για όσους δεν μπορούν αιτιολογημένα να εξεταστούν γραπτώς- θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 06/02/2020 και ώρα 13:00-14:00  στην Αίθουσα 303

 

H διδάσκουσα

Σ.Στεφανίδου