ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ-Ε

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ-Ε

 

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρέδωσαν εργασία στο μάθημα της Τοπογραφίας ΙΙ – Ε κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019 – 2020 να την παραλάβουν από τη γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

 

Η Διδάσκουσα

Γιαννακοπούλου Ελισσάβετ.