Ανακοίνωση Ασφάλεια Εργασίας

Ανακοινώνεται ότι για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος Ασφάλεια Εργασίας, θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν εκπονήσει εργασία στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Εργασίες θα δίνονται μέχρι τις 31-3-2020. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δεν θα δοθεί καμία εργασία.

 

Ο διδάσκων