Αναστολή Πρακτικής Άσκησης του Χειμερινού εξαμήνου και αναβολή του Εαρινού

Σύμφωνα με τον αριθ. πρωτ.117/17.03.2020 του Υφυπουργού Παιδείας και
θρησκευμάτων με Θέμα «Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ.
πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών»(επισυναπτόμενο αρχείο),
σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η πρακτική άσκηση του Χειμερινού Εξαμήνου
από 11.03.2020 έως 24.03.2020.

Επίσης, με χθεσινή απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης του Εαρινού εξαμήνου
2019-2020.

Έγγραφο-Υπ.Παιδείας-αναβολής-Πρακτικής-Άσκησης-Φοιτητών