Ανακοίνωση Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού – Θεωρία και Εργαστήριο

Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού – Θεωρία και Εργαστήριο

Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 στις  9:00 – 11:00 θα γίνει η παράδοση του μαθήματος εξ αποστάσεως με χρήση της εφαρμογής Big Blue Button μέσω της πλατφόρμας moodle.teithe.gr

Θα ακολουθήσει και μάθημα του Εργαστηρίου για τις Ομάδες του Τμήματος 1 (Ομαδα 1 έως 7).

Μέχρι την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες για την σύνδεσή σας από τον προσωπικό σας υπολογιστή.