Ανακοίνωση ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ» ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

20/3/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

«ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ» ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα της Υδρολογίας – Υπόγειας Υδραυλικής λόγω των έκτακτων περιστάσεων πρέπει σε συνδυασμό με την ύλη του βιβλίου να κατεβάσουν τις σημειώσεις των μαθημάτων αλλά και σταδιακά των ασκήσεων που έχουν αναρτηθεί στο Moodle.

Θα αναρτηθούν και οδηγίες για την εκπόνηση της κάθε άσκησης ξεχωριστά.

Μετά από τα μαθήματα που έχουν πραγματοποιηθεί δια ζώσης ακολουθεί (για τη Δευτέρα 23/3/2020) το μάθημα 4 και η άσκηση 4 για τα οποία υπάρχει το σχετικό υλικό και κάθε φοιτητές οφείλει να κατεβάσει με χρήση της πλατφόρμας του Moodle.

    Ταυτόχρονα θα γίνουν προσπάθειες για την εκκίνηση της διαδικασίας online διεξαγωγής των μαθημάτων. Θα ενημερωθείτε σχετικά με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος.

 

 

                                   Γιάννης Σαββίδης

                                           Καθηγητής