Ανακοίνωση για Τοπογραφία Ι

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Τοπογραφία Ι (Θεωρία και Εργαστήριο) θα πρέπει σε συνδυασμό με την ύλη του βιβλίου να κατεβάσουν τις σημειώσεις των μαθημάτων (Θεωρίας και Εργαστηρίου) και των ασκήσεων που σταδιακά θα αναρτώνται στο Moodle. Κάθε εβδομάδα θα αναρτώνται οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών.

Για το επόμενο προγραμματισμένο μάθημα (4ο) θα αναρτηθούν σημειώσεις για τη θεωρία και το εργαστήριο, τα οποία κάθε φοιτητής οφείλει να μεταφορτώσει από την πλατφόρμα του Moodle.

Ειδικά για τις ανάγκες του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος παρακαλούνται οι φοιτητές να δημιουργήσουν ομάδες των έξι (6) ατόμων το πολύ και να με ενημερώσουν με e-mail, ώστε να τους αποσταλούν τα αριθμητικά δεδομένα της κάθε άσκησης ξεχωριστά. Στο e-mail θα σημειώνεται:

  1. Ονοματεπώνυμο , ΑΕΜ/έτος εισαγωγής, e-mail ( που δηλώθηκε στο Moodle)

Παράλληλα με τα παραπάνω θα γίνουν προσπάθειες για την έναρξη της διαδικασίας εξ ’αποστάσεως διδασκαλίας on line εκμεταλλευόμενοι κάποια από τις ψηφιακές πλατφόρμες που θα έχουμε στη διάθεσή μας.

 

Ο διδάσκων

Σωκράτης Μεντεκίδης

mentekas@cie.teithe.gr