Ανακοίνωση Μαθήματος «Τεχνική Σχεδίαση με Η/Υ»

Τα μαθήματα » Τεχνική Σχεδίαση με Η/Υ – Θ» και » Τεχνική Σχεδίαση με Η/Υ – Ε» από Παρασκευή 16/10 θα πραγματοποιούνται κανονικά μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Ο διδάσκων
Ηλίας Παπαδόπουλος