Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης εντός του ΔΙΠΑΕ στο εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Όποιος φοιτητής δεν πληρεί τις προϋποθεσεις πρακτικής άσκησης (14/18 μαθήματα των εξαμήνων Ε’, Στ’, Ζ’ και 2/3 των συνολικών), αλλά ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σίνδου στο Εργαστήριο Ή/Υ, να επικοινωνήσει άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής του τμήματος.
Τηλ επικοινωνίας: 2310 013 432