Ανακοίνωση Μεταλλικές Κατασκευές

Το μάθημα Μεταλλικές Κατασκευές του Ζ εξαμήνου από την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιείται στις 15.00-17.00 η Θεωρία και στις 17.00-19.00 το Εργαστήριο στα αντίστοιχα meeting IDs που ισχύουν ήδη.

 

Γ. Καλογερόπουλος