Πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων των φοιτητών της πρακτικής ΧΕ20-21 μέσω ΕΣΠΑ.

Πίνακας ΕΣΠΑ ΧΕ 20-21