Ανακοίνωση Συντήρηση και Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων (Θ+Ε)

Το μάθημα «Συντήρηση και Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων (Θ+Ε)» στις 26/10 δε θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τρίτη 27/10 και ώρα 17.00-21.00 μέσω της πλατφόρμας Ζoom και τα ID του μαθήματος όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα
Σωτηρία Στεφανίδου