ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (NEO!!)

 

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 2/11/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00μ.μ  ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 11/11/2020

1) Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ      ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΑΜΗΝΟ 30ΔΜ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 30ΔΜ

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 50ΔΜ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 60ΔΜ

ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 90ΔΜ

ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 90ΔΜ

ΕΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 120ΔΜ