ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ

Έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες δυσκολία πρόσβασης από πολλούς φοιτητές στον Εύδοξο καθώς έχουν ξεχάσει τους κωδικούς τους ή δεν διαλέγουν την επιλογή του IHU – ΣΙΝΔΟΣ με αποτέλεσμα να τους κλειδώνει το σύστημα. Επειδή ο όγκος είναι πολύ μεγάλος και δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην επίλυση του προβλήματος, παρακαλώ να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία.

Οι φοιτητές που έχουν κλειδωθεί να ανοίγουν ticket στο https://helpdesk.the.ihu.gr στην κατηγορία default και να δηλώνουν ότι έχουν κλειδωθεί, αλλά και να μας δηλώνουν τον κωδικό που θέλουν. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 ψηφία και να είναι συνδυασμός λατινικών γραμμάτων και αριθμών, όχι συνεχόμενων και όχι άνω των δύο επαναλαμβανόμενων.

NOC, Sindos Campus

International Hellenic University