Πρακτική Άσκηση φοιτητών μέσω Τηλεργασίας

Εφόσον οι φορείς απασχόλησης δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές για τηλεργασία για όλη τη διάρκεια περιορισμού των μετακινήσεων (7 έως 30/11/2020), οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/2020, δυο υπεύθυνες δηλώσεις. Η πρώτη ΥΔ είναι του εργοδότη ότι για το διάστημα αυτό θα απασχολεί το φοιτητή του με τηλεργασία και η δεύτερη θα είναι του φοιτητή που θα δηλώνει ότι αποδέχεται την τηλεργασία.