Επικοινωνία γραφείου Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για το διάστημα 7 έως 30 Νοεμβρίου

Η επικοινωνία για θέματα που αφορούν την πρακτική άσκηση θα γίνεται μέσω του e-mail: praktiki.cie.teithe@gmail.com και τηλεφωνικώς στο: 6942559743 για το διάστημα 7 έως 30 Νοεμβρίου.