Ανακοίνωση Σήραγγες (Θ+Ε)

Το Σάββατο 21/11 και ώρες 10.00-14.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Σήραγγες (Θ+Ε)» μέσω της πλατφόρμας Ζoom και τα ID του μαθήματος όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα,
Σταυρούλα Φωτοπούλου