Ανακοίνωση Στατική ΙΙ (Θ+Ε)

Το Σάββατο 28/11 και ώρες 10.00-14.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Στατική ΙΙ (Θ+Ε)» μέσω της πλατφόρμας Ζoom και τα ID του μαθήματος όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα,
Στέλλα Καραφαγκά