Προσωρινό Πρόγραμμα Α΄ Εξεταστικής Περιόδου (Περιόδου Ιανουαρίου 2021)

Προσωρινό Πρόγραμμα Α΄ Εξεταστικής Περιόδου

Εξετάσεις Ιανουάριος 2021_t

Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, οι εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 θα γίνουν εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Το πρόγραμμα που ανακοινώνεται σήμερα δεν είναι το τελικό, καθώς εκκρεμεί η συμπλήρωση των Meeting IDs με τα οποία θα συνδέστε  τη συγκεκριμένη ημέρα κι ώρα των εξετάσεων. Σε λίγες ημέρες θα ακολουθήσει η τελική ανακοίνωση του Προγράμματος.

Για τη συμμετοχή σας στην παρούσα εξεταστική είναι απολύτως απαραίτητο να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε αναντίρρητα το ακόλουθο κείμενο, που βρίσκεται ανηρτημένο στην Ιστοσελίδα του Τμήματος από την 11η Ιουνίου 2020 (http://www.cie.teithe.gr/?p=2805).

Συναίνεση για τη Συμμετοχή στην Εξ’ Αποστάσεως Εξέταση

Η συμμετοχή του φοιτητή στην εξ αποστάσεως εξέταση σημαίνει ότι ο φοιτητής συναινεί αυτόματα σε όσα αναφέρονται στην απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ(συνεδρίαση 15/27-05-2020) για την εξ αποστάσεως εξέταση. Η απόφαση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

 

Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος