ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-2021

Συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα εξετάσεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών περιόδου Ιανουαρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 ενημερωμένο με τους συνδέσμους της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom.

Εξετάσεις Ιανουάριος 2021_links

Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη:

Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, οι εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 θα γίνουν εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Για τη συμμετοχή σας στην παρούσα εξεταστική είναι απολύτως απαραίτητο να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε αναντίρρητα το ακόλουθο κείμενο, που βρίσκεται ανηρτημένο στην Ιστοσελίδα του Τμήματος από την 11η Ιουνίου 2020 (http://www.cie.teithe.gr/?p=2805).

Συναίνεση για τη Συμμετοχή στην Εξ’ Αποστάσεως Εξέταση

Η συμμετοχή του φοιτητή στην εξ αποστάσεως εξέταση σημαίνει ότι ο φοιτητής συναινεί αυτόματα σε όσα αναφέρονται στην απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ(συνεδρίαση 15/27-05-2020) για την εξ αποστάσεως εξέταση. Η απόφαση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true