Ενημέρωση για τις εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου 2021 του μαθήματος Ασφάλεια Εργασίας

Οδηγίες για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση του μαθήματος Ασφάλεια Εργασίας  της εξεταστικής του Ιανουαρίου 2021  μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle στη σελίδα του μαθήματος Ασφάλεια Εργασίας.

Ο διδάσκων

Σωκράτης Μεντεκίδης