Ανακοίνωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για ολοκλήρωση πρακτικής

Όσοι φοιτητές έχουν τελειώσει με την πρακτική τους άσκηση, είτε μέσω ΟΑΕΔ, είτε μέσω ΕΣΠΑ και δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα έντυπα , να τα προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής (Εργαστήριο Η/Υ) του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 μέχρι τις 14:00. Μαζί με το βιβλίο πρακτικής, θα πρέπει να έχουν και τα σχετικα δικαιολογητικά.(1.Ένσημα απο το ΕΦΚΑ, 2.Για του μήνες που δεν φαίνονται τη βεβαίωση εργοδότη ΙΚΑ, 3. Βεβαίωση εξάμηνης απασχόλησης, όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες απασχόλησης δια ζώσης και εξ αποστάσεως ξεχωριστά).Για τους φοιτητές που είναι αδύνατο να παρευρεθούν στη Σίνδο, θα πρέπει να τα στείλουν με courier στη γραμματεία του τμήματος, αφού πρώτα  επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής  για να τους σταλεί πρώτα μια βεβαίωση περαίωσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε: 6942559743 ή praktiki.cie.teithe@gmail.com