Τροποποίηση Προγράμματος Εξεταστικής !!!

Σύμφωνα με τη συνημμένη Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής με Θέμα «Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ΔΙΠΑΕ 2020-2021», η ημερομηνία της Α’ εξεταστικής περιόδου, και οι ημερομηνίες του εαρινού εξαμήνου άλλαξαν. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα της Εξεταστικής θα ξεκινήσει στις 27 Ιανουαρίου 2021. Το νέο Πρόγραμμα της Εξεταστικής θα ανακοινωθεί σύντομα στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

800_2021-01-18

Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος