Πρόγραμμα εξετάσεων ΠΠΣ περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 (επικαιροποιημένο)

Συνημμένο θα βρείτε το  τελικό πρόγραμμα εξετάσεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.

Εξετάσεις Ιανουάριος 2021_updated