Ανακοίνωση ολοκλήρωσης πρακτικής με 70% συμμετοχή

Ανακοινώνεται ότι όσοι  άρχισαν Πρακτική Άσκηση το καλοκαίρι του 2020 ( ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ), μπορούν να την ολοκληρώσουν  με τουλάχιστον 105 ημερομίσθια. Θα πρεπει να προσκομίσουν 1) βεβαίωση περαίωσης απο τον εργοδότη που να αναφέρεται η διακοπή λόγω Covid-19 2) βεβαίωση ΕΦΚΑ 3) αίτηση 4) βιβλιάριο ΠΑ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με σφραγίδες. Παράδοση δικαολογητικών στο γραφείο ΠΑ του Τμήματος ΜΟΝΟ καθε ΔΕΥΤΕΡΑ απο 10.00π.μ  μέχρι 14.00μ.μ.
(καιρού και cοvid-19 επιτρέποντος ) τηλ 2310013432