ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ 2020/21

Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης που μετεγγράφηκαν στο Ίδρυμά μας το ακαδ.έτος 2020/21, τους φοιτητές που για τεχνικούς λόγους δεν μπόρεσαν να κάνουν αίτηση στις προκαθορισμένες προθεσμίες,

ότι η πλατφόρμα feeding.gr για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ   ακαδ.έτους 2020/21   θα είναι ανοικτή από  16/2/2021  μέχρι τις 16/3/2021«.

Προσοχή!! Οι φοιτητές που έκαναν ήδη αίτηση  δεν πρέπει να ξανακάνουν διότι θα υπάρξει πρόβλημα στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Παρακαλείσθε να στείλετε  την ηλεκτρονική αίτηση με τα δικαιολογητικά με mail στο merimna@the.ihu.gr και όχι ταχυδρομικώς διότι καθυστερεί η αποστολή τους.

Συνημμένα αρχείο: Δικαιολογητικά και Οδηγίες για την υποβολή αίτησης. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 2020-2021

H Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτ.Μέριμνας

Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης

Μαρία Ρώρρα