Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Συνημμένο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Τα μαθήματα ξεκινούν από τη Δευτέρα 22/02/2021.

Οι σύνδεσμοι για την παρακολούθηση των μαθημάτων περιλαμβάνονται στο συνημμένο πρόγραμμα.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021